Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – vårt ansvar

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 i Norge og skal fremme virksomheters respekt for FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og årlige aktsomhetsvurderinger.

Konsernet VENI Energy Group har vedtatt å forankre ansvarlighet ovenfor FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetens retningslinjer, og legge dette til grunn i all sin aktivitet. Forpliktelsen gjelder ovenfor alle som blir berørt av vår virksomhet i Norge. Konsernet forventer at datterselskaper, ansatte, forretningspartnere og andre parter som er knyttet til dets virksomhet, produkter og tjenester respekterer arbeidsmiljøloven og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Nordel Energi AS er en del av konsernet VENI Energy Group som har hovedkontor i Drammen, Norge.

Vi har i mange år satt bærekraft høyt på agendaen og VENI Energy Group AS har vært et sertifisert Miljøfyrtårn siden 2007. Vi jobber i henhold til UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv og MJ Hudson utfører årlige eksterne revisjoner av vårt ESG arbeid (Environmental, Social & Governance). Kjøp av tjenester og materiell gjøres fra selskaper registrert innenfor EU. Konsernet gir årlige bidrag til Unicef, Bellona, Zero og ECOenergia sitt arbeid innen bærekraft.

Konsernets interne retningslinjer dekker krav til anstendige arbeidsforhold, beskyttelse og overholdelse av menneskerettighetene, HMS-rutiner, anti-korrupsjon, bærekraft, varslingsrutiner, informasjonssikkerhet og personvern. Alle våre arbeidstakere forplikter å følge konsernets interne retningslinjer. 

VENI Energy Group har per 1. november 2022 utarbeidet en liste over leverandører innenfor bransjer vi anser som en høy og medium risiko for brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Vi har inngått et samarbeid med House of Control, og vil ta i bruk deres nyutviklede system for kartlegging og utføring av aktsomhetsvurderinger av leverandører og samarbeidspartnere. I første omgang vil kartleggingen omfavne IT bransjen og Horeca, som vi anser som en høy risiko. Når denne kartleggingen er gjennomført vil vi fortsette med medium risiko i andre halvdel av 2023, som omfavner våre samarbeidspartnere i bemanningsbransjen og produsenter av strømmålere og annen elektronikk til strømanlegg. Vi oppfordrer til å sjekke vår nettside løpende for oppdatert informasjon om prosessen. Vi arbeider også aktivt med å implementere gode systemer for oppfølging av leverandørene og sikre implementering av egen Supplier Code of Conduct i videre arbeid. Dette skal igjen sikre at VENI Energy Group AS ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter, uanstendige arbeidsforhold eller andre negative påvirkninger på miljø og arbeidsliv. Resultatet av aktsomhetsvurderingene vil i henhold til åpenhetsloven bli offentliggjort på våre hjemmesider innen 30. juni 2023.

Innsynsbegjæringer til VENI Energy Group med datterselskaper angående vårt arbeid med åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller mulige funn, kan rettes til compliance@venienergy.com. Vennligst spesifiser i mail hvilket av våre selskaper henvendelsen gjelder.

Nordel Energi AS

Ole Steens gate 10
3015 Drammen
Norge

 

Kundeservice

+47 32 88 80 00
09:00-15:30
support@nordelenergi.no