Tjenester

Felles storkundeportefølje

Som kunde hos oss inngår dere i en større portefølje hvor Nordel kjøper inn strøm for et stort antall bedrifter av alle størrelser. Det samlede volumet åpner for innkjøp på lik linje med større industrier og bedrifter. Gjennom å gjøre strategiske innkjøp i et lenger tidsperspektiv unngår man pristopper på markedet og får kontroll over sine kostnader. Nordel garanterer alltid prisen i en gitt periode med et angitt pristak. I tilfelle det underliggende markedet skulle falle får våre kunder en lavere forvaltet pris. 

Fordeler med felles storkundeportefølje:

  • Vilkår som vanligvis er forbeholdt større strømforbrukere
  • Gjennom strategiske strømanskaffelser unngår dere pristopper og gis kontroll over deres kostnader
  • Dere kan trygt la vårt team av eksperter håndtere strømhandelen, så dere kan bruke tiden på kjernevirksomheten deres
  • Forutsigbarhet og enkel budsjettering
  • Trygg og god strømpris over tid

 

Menneske og tre

Skreddersydd forvaltning (for forbrukere over 8 GWh)

Skreddersydd forvaltning innebærer at Nordel overvåker markedet og finner kjøpssignaler når prisene for fremtidige prissikringer er attraktive. Nordel sender en anbefaling til kunde om fremtidig prissikring, samt hvilken periode og sikringsgrad som anbefales. I samråd med kunde blir vi enige om fremtidig prissikring og gjennomfører handelen. Det er også mulig å velge en passiv andel i forvaltningen hvor dere som kunde gir Nordel fullt mandat til å gjennomføre prissikringer for fremtiden. Vi skreddersyr tjenesten etter deres behov og har kontinuerlig dialog med dere om fremtiden, slik at dere får en god innsikt i strømmarkedet og på en enkel måte får gode priser og en trygghet i at dere har riktig pris til riktig tidspunkt i henhold til deres behov.  

Fordeler med Skreddersydd forvaltning:

  • Mulighet for å oppnå meget konkurransedyktige strømpriser
  • Direktekontakt med vårt ekspertteam og strategiske anskaffelser på det fremtidige markedet
  • Vi sender løpende anbefalinger på prissikringer
  • Enkel måte å budsjettere fremtidige strømkostnader
Menneske og tre

Nordel Energi AS

Ole Steens gate 10
3015 Drammen
Norge

 

Kundeservice

+47 32 88 80 00
09:00-15:30
support@nordelenergi.no