Nordel Energi personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Nordel Energi (Nordel) samler inn og bruker personopplysninger i vår virksomhet.

 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en person. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, energiforbruk eller ip-adresse. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre selskaper.

Enhver innsamling, registrering, kopiering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger.

Hvem er vi

Nordel Energi AS er en del av VENI Energy Group – en ledende aktør innen samkjøps- og energitjenester for bedrifter i Norden.

Adresse: Ole Steens gate 10, 3015 Drammen, Norge

Kontaktinfo: support@nordelenergi.no 

Nettbasert behandling av personopplysninger

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Nordel sine behandlinger av personopplysninger på Nordel sine nettsteder, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som «kontakt oss» og «motta nyhetsbrev». Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Nordel er ansvarlig for innholdet på sine nettsider. Når du har klikket på en tjeneste, forlater du våre nettsider og kommer til en side hos den virksomheten som eier den aktuelle tjenesten. Denne virksomheten er behandlingsansvarlig for sine sider, og kan ha andre analyseverktøy og lagre andre opplysninger om deg enn hva Nordel gjør.

Telefon og e-post

Nordel benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid som ledd i kommunikasjon med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører. Ved bruk av e-post vil vi kunne behandle ikke sensitive personopplysninger. Det samme gjelder ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger kan bli journalført. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å oppfylle våre forpliktelser overfor den registrerte kunden.

E-postadresser og telefonnummer til kundens kontaktpersoner lagres forsvarlig i våre interne kundestøttesystemer, deles ikke med andre virksomheter utenfor gruppen utover våre partnere som avtalemessig bistår med tjenesteleveransen. 

Vi har noen tilfeller av private anlegg, normalt som del av en bedriftskunde avtale, og relaterte personopplysninger for å kunne registrere og fakturere av disse anlegg. Disse data lagres forsvarlig i våre interne kundestøttesystemer, deles ikke med andre virksomheter utenfor gruppen utover våre partnere som avtalemessig bistår med tjenesteleveransen. Dette er opplysninger vi behøver for å oppfylle våre forpliktelser overfor den registrerte kunde som inkluderer anlegget, hvor det rettslige grunnlaget for behandling er oppfyllelse av avtalen. : 

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny informasjon på våre nettsider. Nyhetsbrev vil bli sendt til mailadressen du allerede har registrert på vår avtale med din bedrift, og e-mail adressen håndteres som beskrevet under punktet telefon og e-post.

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger forsvarlig så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. 

Alle kundedata lagres forsvarlig i våre interne kundestøttesystemer, og vi følger lovmessige retningslinjer for lagring av personlige og private personopplysninger. Personlig kontaktinformasjon og andre personlige data kan slettes en gitt tid etter at all kundeaktivitet er avsluttet. Dine personlige data kan slettes før de rutinemessig slettes etter en periode uten aktivitet, dersom vi får beskjed fra kunden om at du ikke lenger er kontaktperson, eller av andre årsaker så lenge det er mulig å håndheve avtalen etter formålet. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke kan slettes, hvis du ber om det og vi ikke behøver disse personopplysningene av andre kontraktsmessige årsaker.

Våre leverandører

Nordel benytter seg av både interne og eksterne tjenesteleverandører, blant annet ifm drift, vedlikehold og tekniske løsninger, som vil kunne behandle personopplysninger på våre vegne. Behandlingen skjer da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale.

Enkelte av våre leverandører eller underleverandører kan befinne seg, eller benytte underleverandører, i land utenfor EU/EØS. Det betyr at personopplysninger kan overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern, vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, for eksempel ved at vi inngår EUs standardkontrakt for slike overføringer med den aktuelle leverandøren. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har krav på innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg, og kan kreve retting eller sletting av personopplysninger vi behandler forutsatt at vi ikke behøver dine personopplysninger av kontraktsmessige årsaker. Du har også rett til å protestere mot, og be oss om å begrense, behandlingen av opplysninger om deg i noen situasjoner. Dersom vi behandler opplysninger om deg fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale, har du rett til å be oss om å overføre dine opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. 

Dersom behandling er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting eller sletting kan gjøres ved å sende dette til support@nordelenergi.no 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk våre rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på deres hjemmesider.

Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet, ved vår nettstedspolitikk eller endringer i regelverket tilsier det. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.

Nordel Energi AS

Ole Steens gate 10
3015 Drammen
Norge

 

Kundeservice

+47 32 88 80 00
09:00-15:30
support@nordelenergi.no